Szkolenia dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym

Szkolenia dla dzieci mają na celu zobrazowanie skutków jakie niosą ze sobą sytuacje stwarzane przez dzieci które często są rozproszone, nieostrożne, nie myślą przyczynowo-skutkowo, charakteryzują się słabą spostrzegawością, nie potrafią zorientować sięw przestrzeni i czasie, kochają ryzykować i podejmować żywiołowe decyzje. Należy więc poprzez działania wychowawczo-dydaktyczne wykształcić w nich określone umiejętności i sprawności które pomogą ich bezpiecznie się bawić, działać, żyć, pracować, uczuć się. Bezpiecznie myśleć i działać.


Brak doświadczeń powoduję, że dzieci chętnie chwytają za narzędzia, w sposób niebezpieczny, operują nimi nieostrożnie, nie zwracając przy tym okazji na otoczenie i osoby przebywające w nim. Małe dziecko nie wie jeszcze, że ostre narzędzie powoduje bolesne skaleczenia. Nie zna skutków wkładania do ust przedmiotów, jest nieświadome podczas dotykania gorących przedmiotów. Zacząć więc należy dostarczać dzieciom przeżyć,pogłębiać doświadczenia w sposób kontrolowany przez dorosłych w celu zobrazowania skutków oraz kształtować przyzwyczajenia, nawyki w dążeniu do kształtowania pożądanych postaw

Awareness © 2016 • all rights reserved

tel. +48 796 130 139

biuro@bhp-awareness.pl