obsługa BHP firm

W oparciu o indywidualne potrzeby oraz różnorodność specyfikacji i problemów oferujemy Państwu pełen kompleks obsługi waszych zakładów pracy polegającej na wykonywaniu  zadań i pełnieniu funkcji służby BHP w zakładzie pracy.

 

W zakres obsługi wchodzi m.in. :


– szkolenia BHP (wstępne, okresowe, dedykowane)
– opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wdrażanie oraz kontrola
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kart rejestru, przydział odzieży, badania okresowe, karty pracownicze 
– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
– pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
– opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
– wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
– opracowywanie instrukcji stanowiskowych
– nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy
– nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP
– pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
– reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Np. PIP, PIS).

 

Obsługa BHP na najwyższym poziomie!
 

Awareness © 2016 • all rights reserved

tel. +48 796 130 139

biuro@bhp-awareness.pl