szkolenia wstępne

szkolenia

szkolenia okresowe

dla pracowników

administracyjno-biurowych

SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z  dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

„…inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Szkolenia okresowe dla Pracodawcór oraz osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracyu i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia dedykowane dla firm budowlanych

Szkolenia dedykowane dla firm produkcyjnych

Szkolenia dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym

Zgodnie z Art. 2373 §2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Awareness © 2016 • all rights reserved

tel. +48 796 130 139

biuro@bhp-awareness.pl